Pracownia Malarska

Pracownia Malarska

“W poszukiwaniu śladów”
Otwarta pracownia malarska inspirowana pracą Arno Sterna.
Wiek uczestników 0-100.

„Po prostu malować,
bez konieczności tłumaczenia samego siebie,
bez konieczności słuchania tego, co mówisz o mnie,
bez konieczności usprawiedliwiania się przed tobą
i bez konieczności pokazywania tobie wyników mojej pracy,
nie czując twych oczekiwań,
udowadniania czegoś innym.
w zgodzie z tym, co wyrażam.”

Reguły przebywania w pracowni są stałe, proste i przejrzyste. W trakcie warsztatu nikt nie krytykuje i nie chwali prac. Jest to miejsce wolne od ocen. W atmosferze koncentracji i muzyki można malować poszukując indywidualnych ścieżek i odkrywając własne ślady. Tematy oraz techniki pracy nie są przez nikogo narzucane.