O Fundacji

Fundacja Stacja Badawcza powstała z myślą o nas – dzieciach i dorosłych, z troską o środowisko naturalne. Pracujemy zgodnie z ideami Jespera Juula, z poszanowaniem integralności i niezależności dzieci i dorosłych, współtworzących społeczeństwo. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były tu i teraz i w przyszłości szczęśliwe, miały odwagę i przestrzeń do samorealizacji.

Tworzymy i udostępniamy przestrzeń twórczej pracy badawczej, prowadzimy warsztaty na których podążając za potrzebami uczestników rodzą są nowe pomysły integrujące naukę, technologię i sztukę. Dzięki współpracy z fundacjami, uczelniami, instytucjami, organizacjami w kraju i za granicą budujemy i udostępniamy fablaby, laboratoria, pracownie, zbieramy ciekawe doświadczenia, łącząc je w całość pracy rozwojowej i badawczej.

Jesteśmy otwarci na współpracę projektową z instytucjami, organizacjami i indywidualnymi osobami reprezentującymi bliskie nam wartości i misje.

W Fundacji STACJA BADAWCZA prowadzimy całodzienne zajęcia warsztatowe. Pracujemy metodą projektowo-badawczą. Zajęcia przeprowadzane w ramach działań statutowych dostosowane są do wieku i poziomu edukacyjnego poszczególnych grup wiekowych. Podczas warsztatów przeprowadzamy wspólnie z dziećmi projekty badawcze, mające na celu rozwój wiedzy i poszczególnych umiejętności. W ciągu jednego dnia warsztatowego dzieci uczestniczą w blokach projektowych, biorąc udział w zajęciach w 7 pracowniach warsztatowych: w laboratorium, w pracowni konstruktorskiej Fab Lab, w pracowni malarskiej, w pracowni sensorycznej, pracowni kowalstwa i w ogrodzie permakulturowym i szklarni.

Rozpoczynają pracę od bloku zajęć Odkrycia Naukowe i bloku Inspiratornia, które to mają na celu rozbudzenie ich ciekawości poznawczej, zainteresowań naukami ścisłymi i pracą naukowców i artystów a następnie przechodzą do zajęć praktycznych w poszczególnych pracowniach tworząc projekty grupowe lub indywidualne.

Zależy nam, aby w trakcie pracy warsztatowej dzieci miały zachowany balans pomiędzy warsztatami naukowymi, artystycznymi i sensorycznymi, a także kontakt z przyrodą i współtworzeniem ogrodu permakulturowego jako częścią samowystarczalnego ekosystemu. Połączenie to uruchamia w dzieciach proces twórczy, radość poznawania, kształtuje wewnątrzsterowną postawę samokształcenia.
Zajęcia, które przeprowadzamy cieszą się ogromnym powodzeniem u dzieci i dorosłych. Nawet bardzo nieśmiałe dzieci w trakcie warsztatów uruchamiają swój twórczy potencjał tworząc niezwykłe projekty ucząc się współpracy realizują wspólne działania. Korzystają z nowoczesnych narzędzi konstruktorskich, doświadczenia i inspiracji znanych artystów, twórców i naukowców, uczą się projektować, przeprowadzać doświadczenia naukowe, uczestniczą w zajęciach artystycznych uruchamiając i rozwijając swój twórcze możliwości.