O FUNDACJI

Fundacja Stacja Badawcza powstała z myślą o nas – dzieciach i dorosłych, z troską o środowisko naturalne. Pracujemy zgodnie z ideami Jespera Juula, z poszanowaniem integralności i niezależności dzieci i dorosłych, współtworzących społeczeństwo. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były tu i teraz i w przyszłości szczęśliwe, miały odwagę i przestrzeń do samorealizacji.

Tworzymy i udostępniamy przestrzeń twórczej pracy badawczej, prowadzimy warsztaty na których podążając za potrzebami uczestników rodzą są nowe pomysły integrujące naukę, technologię i sztukę. Dzięki współpracy z fundacjami, uczelniami, instytucjami, organizacjami w kraju i za granicą budujemy i udostępniamy fablaby, laboratoria, pracownie, zbieramy ciekawe doświadczenia, łącząc je w całość pracy rozwojowej i badawczej.

Jesteśmy otwarci na współpracę projektową z instytucjami, organizacjami i indywidualnymi osobami reprezentującymi bliskie nam wartości i misje.

FABLABY, PRACOWNIE, PRZESTRZENIE PRACY TWÓRCZEJ

W ramach statusowych celów fundacji prowadzimy warsztaty rozwojowe dla szkół, grup dzieci i dorosłych w każdym wieku. Udostępniamy grupom i osobom indywidualnym przestrzeń twórczej pracy badawczej: fab laby, laboratoria i pracownie. Zbieramy ciekawe doświadczenia z całego świata, łącząc je w całość pracy rozwojowej i badawczej.

FABLABY, PRACOWNIE, PRZESTRZENIE PRACY TWÓRCZEJ

W ramach statusowych celów fundacji prowadzimy warsztaty rozwojowe dla szkół, grup dzieci i dorosłych w każdym wieku. Udostępniamy grupom i osobom indywidualnym przestrzeń twórczej pracy badawczej: fablaby, laboratoria i pracownie. Zbieramy ciekawe doświadczenia z całego świata, łacząc je w całość pracy rozwojowej i badawczej.

PRACOWNIE

FAB – LAB

Twórcze obserwacje i badania nad materią nieożywioną i wytworami ludzkiej inteligencji.
Warsztaty konstruktorskie, stolarskie w pracowni Fab Lab dają możliwość realizacji własnych pomysłów, projektów indywidualnych i grupowych.
W przestrzeni znajdują się m.in stół i narzędzia stolarskie, stół ślusarski, majsternia, narzędzia warsztatowe, elektronarzędzia, narzędzia do spawania i lutowania, a także materiały konstruktorskie.

PRACOWNIA SENSORYCZNA
obserwacje, badania i doświadczenia sensoryczne.

Zajęcia w pracowni łączą w sobie aktywność plastyczną, muzyczną i ruchową, wszechstronnie stymulując rozwój dziecka, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, stymulują zmysły, ćwiczą poczucie równowagi, uczą cierpliwości i wytrwałości, dają wiele satysfakcji i radości uruchamiając twórcze potencjały dziecka, rozwijają empatię i integrują grupę. Są oparte o zasady terapii sensorycznej i doświadczenia pracy z ciałem m.in. J. Ayres, Piny Bausch, Segni Mossi, teatru Stella Polaris i teatru Gardzienice. Pracujemy zgodnie z ideami Jespera Juula.

PRACOWNIA MALARSKA
“W poszukiwaniu śladów”

Otwarta pracownia malarska inspirowana pracą Arno Sterna.
Wiek uczestników 0-100.

„Po prostu malować,
 bez konieczności tłumaczenia samego siebie,
 bez konieczności słuchania tego, co mówisz o mnie,
 bez konieczności usprawiedliwiania się przed tobą
 i bez konieczności pokazywania tobie wyników mojej pracy,
 nie czując twych oczekiwań,
 udowadniania czegoś innym.
 w zgodzie z tym, co wyrażam.”

Reguły przebywania w pracowni są stałe, proste i przejrzyste. W trakcie warsztatu nikt nie krytykuje i nie chwali prac. Jest to miejsce wolne od ocen. W atmosferze koncentracji i muzyki można malować poszukując indywidualnych ścieżek i odkrywając własne ślady. Tematy oraz techniki pracy nie są przez nikogo narzucane.

LABORATORIUM ROŚLIN

Naszym Laborarium jest chroniony Park Przyrody, pełny unikatowych gatunków zwierząt i roślin, 2- hektarowy permakulturowy ogród, 4 hektarowy sad, 30-metrowa szklarnia, w której można doświadczać i zgłębiać tajniki wzrostu roślin, obserwować otaczającą przyrodę. Warsztaty wszechstronnie uwrażliwiają dziecko na piękno i róznorodność otaczającego nas świata, stymulując naturalną ciekawość dziecka, budząc potencjały przyszłego naukowca.

WARSZTATY

Warsztaty Rozwojowe
W ramach statusowych celów fundacji prowadzimy warsztaty rozwojowe dla szkół, grup dzieci i dorosłych w każdym wieku.

Pracujemy zgodnie z ideami Jespera Juula, z poszanowaniem integralności i niezależności dzieci i dorosłych, współtworzących społeczeństwo. Zależy nam na tym, żeby warsztaty były pełne zabawy, pasji i radości. Dla każdej grupy opracowujemy indywidualną propozycję warsztatów podążając za potrzebami jej uczestników.

KONTAKT