O FUNDACJI

Fundacja Stacja Badawcza powstała z myślą o nas – dzieciach i dorosłych, z troską o środowisko naturalne. Pracujemy zgodnie z ideami Jespera Juula, z poszanowaniem integralności i niezależności dzieci i dorosłych, współtworzących  społeczeństwo. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były tu i teraz i w przyszłości szczęśliwe, miały odwagę i przestrzeń do samorealizacji.

Tworzymy i udostępniamy przestrzeń twórczej pracy badawczej, prowadzimy warsztaty na których podążając za potrzebami uczestników rodzą są nowe pomysły integrujące naukę, technologię i sztukę. Dzięki współpracy z fundacjami, uczelniami, instytucjami, organizacjami w kraju i za granicą budujemy i udostępniamy fablaby, laboratoria, pracownie, zbieramy ciekawe doświadczenia, łącząc je w całość pracy rozwojowej i badawczej.

Jesteśmy otwarci na współpracę projektową z instytucjami, organizacjami i indywidualnymi osobami reprezentującymi bliskie nam wartości i misje.