FABLABY, PRACOWNIE, PRZESTRZENIE PRACY TWÓRCZEJ

W ramach statusowych celów fundacji prowadzimy warsztaty rozwojowe dla szkół, grup dzieci i dorosłych w każdym wieku. Udostępniamy grupom i osobom indywidualnym przestrzeń twórczej pracy badawczej: fablaby, laboratoria i pracownie.  Zbieramy ciekawe doświadczenia z całego świata, łacząc je w całość pracy rozwojowej i badawczej.